Rozmowa z Wojciechem Makowieckim o rejsach Gazety Malarzy i Poetów.

W czasie kształtowania się nowego systemu – kiedy wszystko było możliwe – poznański światek artystyczny celebrował barwne rejsy ludzi sztuki, kultury i biznesu. Opowiada o tym wieloletni dyrektor, wicedyrektor i współpracownik Galerii Miejskiej ARSENAŁ w Poznaniu, a zarazem redaktor wydawanej przez nią Gazety Malarzy i Poetów. Redakcja Gazety była inicjatorem i współorganizatorem owych podróży po wodach, później także drogach, a nawet salach balowych. W latach 1994-2005 wyprawy stateczkami białej floty odbywały się co roku; w ostatni wypłynięto w 2008 r. Makowiecki studiował historię sztuki, działał szeroko jako kurator, krytyk i publicysta. Począwszy od końca lat 60. XX w. towarzysząc artystom, którzy pojawiali się w orbicie miejscowego środowiska, nawiązał mnóstwo bliskich relacji. Zaprzyjaźniony jednocześnie z wiodącymi postaciami w sferze kultury poznańskiej, jak m.in. Grażyna Kulczyk (prowadził jej galerię w Starym Browarze w l. 1997-2013), mógł śmiało integrować poznańskie grono twórców i ich miłośników na pokładach stateczków białej floty, w podróżach na festiwale w Wenecji i Kassel, oraz na karnawałowych balach. Rozmowę ilustrują zdjęcia rozmówcy i m.in. Waldemara Śliwczyńskiego oraz fragmenty filmu z pierwszego rejsu, zrealizowanego przez Joannę Janiak.

Film zrealizowała Fundacja Instytut Fotografii proFotografia dzięki dotacji Miasta Poznania.


/Pierwszy rej Gazety Malarzy i Poetów. Zdjęcia Waldemara Śliwczyńskiego/