Warthegau – Kraj Warty

„Warthegau” – wydawnictwo multimedialne dla wielkopolskich szkół.

Tematem wydawnictwa, którego edycję zakończymy jeszcze w tym roku, jest odrębność doświadczenia wojny w Wielkopolsce na tle innych ziemiach polskich: często dziś szokujące, choć zapomniane realia ówczesnego życia, i opór Wielkopolan. Wydawnictwo będzie stanowić narzędzie popularyzacji tej wiedzy wśród uczniów.

Konin. Egzekucja, 1939 r.

ze wstępu:

Od początku inwazja na Polskę przybiera cechy rasistowskiej wojny eksterminacyjnej, masowe mordy i wypędzenia mają początek już we wrześniu 1939 r. Wszędzie, gdzie pojawiają się oddziały niemieckie (SS, Wehrmacht, Selbstschutz), przeprowadzane są masowe egzekucje. Ofiarą ich padają setki i tysiące polityków działaczy, nauczycieli, urzędników.

Rejestracja Polaków, wysiedlonych z Wielkopolski do Generalnej Guberni, w obozie przy ul. Kopernika w Lodzi, 1939 r.

Represje szczególnie dotkliwie godzą w obywateli żydowskich. „Polska będzie wyludniona a potem zasiedlona Niemcami” – zapowiada Adolf Hitler w tajnym przemówieniu do oficerów Wehrmachtu 22 sierpnia 1939 r., w przeddzień zawarcia paktu Hitler-Stalin. Polacy są masowo wysiedlani, żeby zrobić miejsce dla Niemców przesiedlanych z tzw. sowieckiej strefy wpływów, do której weszły m.in. kraje nadbałtyckie. Kierownictwo przejmuje Heinrich Himmler, Komisarz Rzeszy ds. Umacniania Niemczyzny. „Umacnianie” oznaczać będzie „nowy ład na Wschodzie” i „rozwiązanie kwestii żydowskiej”. Himmler, gdy odwiedza w grudniu 1939 r. polskie tereny wcielone do Rzeszy, mówi do świty SS-manów: „stworzę tu jasnowłosą prowincję”.


Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego