„Wiesław Rakowski. Archiwum Zoologiczne” – wystawa i album

kurator: Michał Sita

wernisaż: 15 listopada 2013 r., g. 20.00
wystawa trwa do 15 grudnia 2013 r.
miejsce: CK Zamek w Poznaniu , III piętro    
wstęp wolny
oprowadzanie kuratorskie: 17 i 29 listopada, g. 18.00

kurator: Michał Sita

Podczas wernisażu odbędzie się premierowa prezentacja albumu z fotografiami Wiesława Rakowskiego, wydanego przez Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk.
Projekt zrealizował Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Od jesieni 2013 r.  Instytut Fotografii Pro Fotografia odmienia nieco swoje pole działania. Wymieszanie dziedzin i narzędzi, wykorzystywanych przez artystów różnych obszarów, stwarza szanse na realizację ciekawych pomysłów granicznych, angażujących przy wspólnych projektach ludzi sztuki i nauki. Przy takich projektach będą pojawiać się teraz nasi współpracownicy.

„Wiesław Rakowski. Archiwum Zoologiczne” – wystawa i album

tekst Moniki Piotrowskiej pt. „Mieliśmy skarb”:

To barwna, wręcz filmowa opowieść o zapomnianym muzeum przyrodniczym, oparta całkowicie na faktach i dokumentalnych fotografiach.

Prof. Siedlecki i prof. Niezabitowski 159

Zdjęcia są dziełem naukowca, który gromadził materiał naukowy. Pochodzą z początku XX w., powstały jako zwyczajna dokumentacja badawcza lub pamiątkowa, a z powodzeniem tworzą kanwę fascynującej historii o nadzwyczajnych, wielkopolskich przyrodnikach XIX i XX w. Historia ta obfituje w zdumiewające zdarzenia, intrygi i zwroty akcji, w ludzi o wielkich wizjach i harcie ducha. Przywraca pamięć o muzeum i ludziach światowego formatu – ich spuścizna pozwoliła współczesnym poznańskim naukowcom odtworzyć DNA tura!
„Zbiór, który zachował się na szklanych negatywach w archiwum poznańskiego Muzeum Wiedzy o Środowisku, zawiera zdjęcia spreparowanych zwierząt, kości i czaszek, zdobyczy z podróży afrykańskich, anomalii w świecie zwierząt, kulisy pracy i portrety z lat 1924 -1939” – mówi kurator wystawy, fotograf i antropolog kultury Michał Sita, zarazem współpracownik proFotografii. – „Dzisiaj najciekawsze wydaje się, jaka była relacja między badaczami przyrody a samą przyrodą, jakich narzędzi używali ci ludzie i jakie idee ich napędzały.” Te idee pchnęły do działań samego Sitę i Marię Szyszkiewicz-Golis, ekologa krajobrazu z Zakładu Biologii Środowiska ISRL PAN. Razem szli tropem zdjęć jak po nitce do kłębka. Tak powstał projekt nie tylko wystawy, ale i książki. Do wyjaśnienia idei i narzędzi zabrali się paleozoolodzy, zoolodzy i biolodzy.

Monika Piotrowska, historyk sztuki i kurator wystaw fotograficznych proFotografii, opisała niezwykłą historię poznańskiego Muzeum Przyrodniczego pod wiele mówiącym tytułem: „Mieliśmy skarb”.

Szary pies morski (wypch.) 107.

Wiesław Rakowski został pracownikiem naukowym a później kustoszem Muzeum Przyrodniczego w jego złotym okresie: międzywojniu, gdy w zbiorach było prawie 400 tysięcy tzw. przedmiotów muzealnych. Po wojnie został jego dyrektorem. Wieńczył dzieło dwóch równie zapalonych poprzedników – Franciszka Chłapowskiego, dla którego „poznanie przyrody, a więc myśli Bożej w jej stopniowym rozwoju zawartej” należało „do najwznioślejszych rozkoszy umysłowych”, i Edwarda Lubicz-Niezabitowskiego, którego praca na niwie nauki, muzeum,  i edukacji odznaczała się prawdziwą brawurą.

„Pamiętaj: tylko nie zostań naukowcem! To zdanie słyszeli od ojca obaj synowie, gdy Rakowski rzucał im kości z kolejnych, okolicznych wykopalisk. On segregował, oni łapali. Śmiał się i żartował. Lubił swoją robotę. Kochał świat zwierząt wymarłych i żywych, najpiękniejsze zdjęcia ma z Ogrodu Zoologicznego – jak siedzi na słoniu, karmi tapira, dźwiga parę potężnych żółwi, prowadzi na smyczy niedźwiadki brazylijskie (stronosy), przywiezione przez Arkadego Fiedlera. Błogie zadowolenie odmalowuje się na jego twarzy. Był człowiekiem stworzonym do pracy i w muzeum przyrodniczym, i w zoo.