Rozmowa z Wojciechem Makowieckim o rejsach Gazety Malarzy i Poetów.

W czasie kształtowania się nowego systemu – kiedy wszystko było możliwe – poznański światek artystyczny celebrował barwne rejsy ludzi sztuki, kultury i biznesu. Opowiada o tym wieloletni dyrektor, wicedyrektor i współpracownik Galerii Miejskiej ARSENAŁ w Poznaniu, a zarazem redaktor wydawanej przez nią Gazety Malarzy i Poetów. Redakcja Gazety była inicjatorem i współorganizatorem owych podróży po […]

Diaporama. Co to jest?

Janusz Nowacki i Jacek Śledzikowski opowiadają o skomplikowanych spektaklach obrazu i dźwięku, przedstawianych w zacienionych salach lat 70. i 80. XX w. Poprzedzały epokę cyfrową, która wprowadziła znacznie prostsze podcasty. Współtwórcy polskiej diaporamy oraz Studia DiM z Poznania rozmawiają o początkach i realizacjach tego zespołu artystów. Wybitni fotografowie Janusz Nowacki i Mariusz Stachowiak byli w nim […]

Tadeusz Cyprian – reaktywacja

6 października 2021 r. w Collegium Iuridicum Novum UAM w Poznaniu PREMIERA dwutomowej publikacji „Notatki jeńca 1917-1918. Fotografie 1918-1919” Tadeusza Cypriana odbędzie się 6 października 2021 r. w Collegium Iuridicum Novum UAM w Poznaniu, al. Niepodległości 53, w ramach XXIV Dni Lwowa i Kresów. Cyprian w młodości był przez osiem lat gimnazjum lwowiakiem, czego silne ślady znajdują się […]

Tadeusz Cyprian: „Notatki jeńca 1917-1918. Fotografie 1918-1919”

Prace nad wydaniem dziennika Tadeusza Cypriana z włoskich obozów jenieckich i jego zdjęć ze szkolenia w ramach Armii Polskiej we Francji trwały trzy lata. Sześć niepozornych zeszytów przechowywanych w poznańskim oddziale Archiwum PAN oraz 133 negatywy, podarowane w 1979 r. przez córkę fotografa Kolskiemu Klubowi Fotograficznemu Fakt, były tego warte.  Zeszyty kryją w sobie rewelacyjny […]

Nagroda im. Józefa Łukaszewicza!

„Życie alternatywne. Amatorzy i zawodowcy w fotografii poznańskiej 1839-1945” Moniki Piotrowskiej otrzymało nagrodę im. Józefa Łukaszewicza!  Wyróżnienie to przyznawane przez szacowną Bibliotekę Raczyńskich wyłania najlepsze książki związane tematycznie z Poznaniem. Co roku to honor znaleźć się w gronie twórców publikacji, uznawanych przez jury za najciekawsze, najważniejsze i najpiękniej wydane. Kuratorka i prezeska Fundacji Instytut Fotografii proFotografia swą „złotoksiążkę”, […]